Skip to main content

Terminalvoorwaarden

Terminalvoorwaarden (VRTO)

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn op alle activiteiten en diensten uitgevoerd door Rotterdam World Gateway B.V. (RWG), met uitzondering van de inkoop van goederen of diensten door RWG, van toepassing de algemene voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO), zoals gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam op 11 december 2023 met inbegrip van het UNUM arbitragebeding. In geval RWG goederen of diensten inkoopt, gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden van RWG. Zowel de Algemene Inkoopvoorwaarden van RWG als de VRTO Voorwaarden worden op eerste verzoek zonder kosten verstrekt of kunnen worden gedownload van RWG’s website. De VRTO Voorwaarden zijn ook te downloaden door op de button hieronder te klikken. RWG wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden af die RWG’s wederpartij mocht gebruiken.

De VRTO voorwaarden