Skip to main content

Toeslag

FAQ toeslag tijdslots tijdens piekuren

Tijdslots in het truck appointment system
RWG streeft voortdurend naar het verder optimaliseren van de logistieke afhandeling op de terminal. In dit kader heeft RWG een wijziging doorgevoerd voor de tijdslots in het truck appointment system om het afhandelingsproces op de terminal beter te stroomlijnen en de beschikbare capaciteit te optimaliseren.
RWG is 24/7 operationeel en zet gedurende deze tijden 100% afhandelcapaciteit voor de afhandeling van trucks in.

Hoe werkt een tijdslot? 
Er is een toeslag van €17,50 (excl. BTW) vereist voor het boeken van een tijdslot tijdens piekuren, tussen 06:00 uur ’s ochtends en 17:59 uur ’s avonds van maandag tot en met vrijdag. De invoering van deze wijziging is een maatregel die RWG heeft genomen in verband met de drukte op de terminal op de desbetreffende tijden. Het is van belang dat er meer spreiding komt in het aan- en afleveren van containers via de weg. Dit is niet alleen in het belang van RWG, maar voor de hele keten. Met deze maatregel wil RWG de bezetting van de tijdslots beter benutten om zodoende een efficiëntere doorstroom van containers te realiseren en de beschikbare capaciteit beter te benutten.

Werkwijze via Secure Logistics
Er verandert verder niets aan het boekingsproces. Op het moment dat er een afspraak tijdens piekuren wordt geboekt dan brengt RWG daarvoor een toeslag bij de boekende partij in rekening. Deze factuur wordt verstuurd door partner Secure Logistics. Om een vlotte en efficiënte doorstroom te waarborgen tijdens de genoemde piekuren willen wij alle truck operators vriendelijk verzoeken om jouw Secure Logistics account te gebruiken en in te loggen in XS-ID Online. Ga daarna naar de pagina bedrijfsgegevens en scroll naar beneden totdat je bij het kopje ‘contracten’ bent aangekomen. Vervolgens kun je hier akkoord gaan (groen vinkje zetten) bij Algemene voorwaarden van RWG voor het boeken van tijdslots.  Zonder akkoord is het niet mogelijk om een tijdslot te boeken (ook niet buiten piektijden!). De daadwerkelijke facturatie van de toeslag is maandag 24 april 2023 06:00 uur gestart.

Veel gestelde vragen

Wat is de reden van de toeslag op de tijdslots

RWG streeft ernaar het afhandelingsproces op de terminal beter te stroomlijnen en de beschikbare capaciteit te optimaliseren. De invoering van deze wijziging is voor RWG noodzakelijk in verband met de drukte op de terminal. Hiervoor is het van belang dat er meer spreiding komt in het aan- en afleveren van containers via de weg, ook voor de hele keten. Met deze maatregel wil RWG de bezetting van de tijdslots beter benutten.

Wat als mijn aangevraagde tijdslot wordt verplaatst naar een tijdslot tijdens piekuren?

De afspraak kan gewijzigd worden naar een tijdslot na piekuren. 

Wat zijn piekuren en wat zijn daluren van maandag tot en met vrijdag?

Piekuren zijn van 06:00 uur tot 17:59 uur. Daluren zijn van 18:00 uur tot 05:59 uur. De toeslag geldt van maandag tot en met vrijdag. Tijdslots op feestdagen die op werkdagen vallen (zoals bijvoorbeeld tweede pinksterdag) kennen geen toeslag tijdens piekuren. Overzicht feestdagen: Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, Nationale feestdag (27 april, koningsdag), Bevrijdingsdag (5 mei, lustrumjaren).

Wat zijn de kosten voor een tijdslot in de piekuren?

Het tarief per tijdslot tijdens piekuren is €17,50,- excl BTW. Tijdens daluren zijn de tijdslots gratis. 

Wat als mijn CargoCard het niet doet en ik daardoor mijn slottijd misloop?

Meld je bij de Security van RWG.

Annuleringen

Geboekte tijdslots tijdens piekuren kunnen tot maximaal 30 minuten van te voren worden geannuleerd. Tijdig geannuleerde tijdslots worden niet gefactureerd.

Schrijnende gevallen (zoals pech onderweg)

Neem contact op met de Customer Service van RWG via customerservice@rwg.nl. In overleg wordt bepaald of en welke oplossing mogelijk wordt aangeboden.

Wat als ik geen tijdslots kan boeken?

Controleer of het vinkje bij de voorwaarden van RWG aanstaat in het XS-ID portal direct van Secure Logistics. Zo ja, neem contact op met Customer Service van RWG via customerservice@rwg.nl. Zonder akkoord is het niet mogelijk om tijdslots te boeken.

EAN-Nummer (informatie Portbase)

Wanneer jouw EAN-nummer niet (meer) actief is, kun je op termijn geen gebruik meer maken van de service Melding Container Achterland (MCA) van Portbase en de binnen deze service beschikbare functionaliteiten. Voor de service MCA is een actief EAN-nummer een eis. Portbase zorgt er graag voor dat je gebruik kunt blijven maken van de service MCA. Daarom verzoeken zij je vriendelijk, doch dringend, om jouw bedrijfsgegevens en jouw actieve EAN-nummer aan hen door te geven. Dit doe je door het wijzigingsformulier in te vullen. Je kunt hierbij “Service specifiek” aanvinken. Portbase controleert deze gegevens na ontvangst en neemt vervolgens contact met jou op om de vervolgstappen met je te bespreken. Nadat het proces is doorlopen, kun je gebruik blijven maken van de service MCA.

Wat als dat er bij de voormelding iets niet in orde is (bijv: er is een onjuist document toegevoegd)?

 Tijdslots kunnen tot een half uur van te voren worden geannuleerd. Als blijkt dat er iets mis is met de voormelding en dit wordt niet tijdig gezien, dan wordt de toeslag voor dat tijdslots belast. Het is daarom zaak om de administratie goed op orde te hebben.

Wat zijn de regels mbt toeslag bij een gecombineerde voormelding?

Verder geldt de toeslag per boeking van een tijdslot, dus niet per container. Wanneer een gecombineerde voormelding mogelijk is, betaal je een keer de toeslag. 

Algemene voorwaarden van RWG voor het boeken van tijdslots

 Aanvullend aan de geldende VRTO voorwaarden vind je de algemene voorwaarden van RWG voor het boeken van tijdslots hier.

Betaling en facturatie

Hoe moet ik het tijdslot betalen?

De betaling wordt afgehandeld via de CargoCard, dankzij een koppeling tussen het boekingssysteem en het toegangssysteem. Let op: dit kan alleen als je in XS-ID Online van Secure Logistics B.V. het XS-ID Pay contract hebt aangezet en akkoord bent gegaan met de voorwaarden.

Wanneer moet ik voor een tijdslots betalen?

Het boeken van een tijdslot tijdens piekuren is bindend, tenzij er sprake is van de volgende omstandigheden:
Storm/weersomstandigheden: Tijdslots worden op voorhand dicht gezet. Je ontvangt hierover automatisch bericht wanneer je geboekt hebt. Je kunt dan een nieuw tijdslot boeken. Je wordt gecrediteerd voor het eerder geboekte tijdslot. Voor een eventuele nieuwe boeking ontvang je een nieuwe factuur.
Calamiteiten: 
a.Tijdslots worden dicht gezet. Je ontvangt hierover automatisch bericht wanneer je geboekt hebt. Je kunt dan een nieuw tijdslot boeken. Je wordt gecrediteerd voor het eerder geboekte tijdslot. Voor een eventuele nieuwe boeking ontvang je een nieuwe factuur. 
b. Tijdslots worden verlengd. Er wordt geen creditnota verstuurd, omdat het tijdslot automatisch wordt verlengd.

Kan ik alleen via Secure Logistics mijn tijdslot betalen?

Ja, dit kan alleen via Secure Logistics

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over mijn factuur?

Voor vragen over betalingen, facturen of andere financieel gerelateerde vragen kun je contact opnemen met Finance; Finance@Secure-Logistics.nl. Voor inhoudelijke vragen omtrent de tijdslots kan er contact met Customer Service van RWG worden opgenomen via customerservice@rwg.nl. Voor algemene vragen over het gebruik van de XS-Key kun je wenden tot de CSD; 010-4367777 / rwg@secure-logistics.nl.

Hoe gaat de betaling?

Je ontvangt wekelijks een verzamelfactuur met een betalingstermijn van 30 dagen.

Wat zijn de betalingsmogelijkheden?

De facturen kunnen via het XS-ID portal direct aan Secure Logistics online worden betaald of via een bankoverschrijving naar de rekening van Secure Logistics.

De betaling lukt niet. Wat nu?

Er is altijd een mogelijkheid om de openstaande facturen tijdig te kunnen betalen, dit kan via de portal of via een bankoverschrijving. Voor vragen kan je contact opnemen met Secure Logistics via rwg@secure-logistics.nl.

Hoe lang duurt het voordat de betaling is verwerkt?

De betalingen worden elke werkdag door Secure Logistics verwerkt. Houdt hierbij wel rekening met de verwerkingstijden van de betrokken banken, in Nederland is dit gemiddeld 1 werkdag, voor buitenlandse betalingen zijn dit 2 à 3 werkdagen. Zorg voor een tijdige betaling, zodat het bedrag voor vervaldatum van de factuur op de rekening van Secure Logistics staat.

Wat gebeurt er als er niet betaald wordt?

Let op dat een te late betaling consequenties kan hebben. Bij een overschrijding van de betaaltermijn wordt het account automatisch geblokkeerd voor aanvragen en reserveringen. Houdt verder rekening dat er bij de-blokkade van het account of de XS-Key kosten in rekening worden gebracht.

Hoe wordt de veiligheid van de betaling gegarandeerd?

Volg de richtlijnen van de eigen bank.

Is het mogelijk om meerdere betalingen tegelijk te doen?

Het is mogelijk meerdere betalingen tegelijk te doen. Dit kan eenvoudig door de openstaande facturenhet XS-ID portal direct van Secure Logistics te selecteren en deze in een online betaling te verwerken. Ook kan dit via een bankoverschrijving, let op dat hier duidelijk het debiteur- en factuurnummers op vermeld staan.

Wie ontvangt de factuur als een transportbemiddelingsbureau de voormelding doet voor vaste subcontractors?

De partij die de vooraanmelding doet en dus het tijdslot boekt ontvangt de factuur. 

Restitutie kosten CargoCard

Cargocards waar meer dan 60 tijdslots per jaar op worden geboekt, komen in aanmerking voor een restitutie van de abonnementskosten geldend vanaf de ingangsdatum van deze toeslag.

No shows

Als jij of jouw medewerker niet op het geboekte tijdslot tijdens piekuren aanwezig is, ontvang je een factuur voor het geboekte tijdslot. Je moet deze factuur betalen. De No Show Fee is vooralsnog niet van toepassing, in de toekomst volgt hier meer informatie over.

Wanneer kan ik de factuur verwachten?

De facturen zullen wekelijks op een vast moment worden verstuurd. Let op dat de juiste NAW en facturatiegegevens staan ingesteld in het XS-ID portal direct van Secure Logistics.

Hoe ziet de factuur eruit?

Op de factuur staat om veiligheidsredenen alleen het aantal geboekte tijdslots. Via het XS-ID portal is het mogelijk om meer informatie te zien. Op dit moment is het mogelijk om uit Portbase MCA Road de geboekte tijdsloten te exporteren. Bij Secure Logistics kunnen de tijdsloten uit XS-ID Online worden geëxporteerd. Op basis hiervan kan je e.e.a. controleren. Per 05-02-2024 zijn containernummers beschikbaar in het XS-ID portal van Secure Logistics.

Wordt er BTW geheven op de factuur m.b.t. de tijdslots?

Het is een dienst die in Nederland wordt geleverd derhalve is BTW verschuldigd.